Sunday, March 29, 2009

ÕIGEKIRJA KORDAMINE

Oranž, alli( n ei ole)teratsioon, palett, paralleelne, baleriin, ballaad, terrass, annulleerima, karikatuur, ballett, pareerima, mille(e ei ole)nnium, elliptiline, galerii, grammofon, kommenteerima, laulmata, arest, arahh(i ei ole)is, sumadan, varrukas, barrikaad, komandant, karussell, komitee, perroon, komandeering, kolleeg, korrektne, tänitama, kommunikatsioon, korrektor.

alliteratsioon - sõna alguskaashääliku kordus samas värsis v lauses
elliptiline - välja jäetud (väljajätteline)
arahhis - Hiina pähkel (maapähkel)
tänitama - hurjutama
komandant - Kindluse, garnisoni, ühiselamu ülem.
paralleelne - rööpne, rööpsed jooned
ballaad - lüroeetiline teos
terrass - lahtine platvorm ehitise juures
karikatuur - pilkepilt, pilapilt
ballett - muusika saatel etendatav lavatantsu teos
komitee - liikmete ühing

No comments: